Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Lục bát ba câu

  Tác giả:

  (Trích một số bài tiêu biểu trong tập di cảo Lục bát ba câu)

  một là vượt cửa tử sinh
  hai là trụ được một mình ở đây
  ba là không vơi không đầy.


  cõi này là để chơi hoang
  mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm
  rỗng rang chẳng một vọng âm.


  không không một mảy cũng không
  nhìn quanh chẳng có bợn lông nảy mầm
  sạch làu sau trước chân tâm.


  lỡ vào cái cõi trung dung
  nói sao miệng cũng ngập ngừng hàng hai
  đâu dè đạo ở bên ngoài.


  thật ra chỉ thích nằm dài
  nhìn mây lốm đốm vướng cài vào trăng
  dù cho mất cả thăng bằng.


  ồ trăng. ồ núi. ồ em
  lọt anh vào giữa chẳng thêm được gì
  vô công. vô danh. vô vi.


  ngồi trong bốn vách nhà tranh
  nhìn ra thiên hạ cà nanh nực cười
  hỏa tâm chưa bốc đã lui.


  tay còn một đoá sen vàng
  giơ lên cho chín mươi ngàn cùng coi
  không ai mỉm chút môi cười.


  cất sen vô lại túi bâu
  có gì động đậy trong đầu phải chăng
  thì ra diệu đế không bằng.


  ra đường gặp chín thiên tài
  hiếm hoi mới có được vài thằng ngu
  thảo nào hiền thánh đành bù.


  lỡ rong chơi với lão trang
  nên chưa rời nổi cái làng rỗng không
  lòng như trời trống mênh mông.


  thánh hiền hiềm ghét anh ngu
  bắt không biết nói trơn tru hoa hoè
  cảm ơn trời đất chở che.


  gầm gào sóng vỗ chân mây
  con thuyền chao đảo như quay trở về
  bờ này là giác hay mê.


  qua đi. qua đi. qua đi.
  độ nhau bằng cái chớp mi cuối cùng
  thế là có đủ thần thông.


  ngó sơ đủ biết hoa sen
  ngửi sơ đủ biết mùi em thơm nồng
  tâm thông hay là ý thông.


  vin vào tâm hay vào thân
  vẫn còn lơ lửng hai chân ở ngoài
  chi bằng không vin vào ai.


  thực tình anh chẳng có đâu
  chỉ là ảo ảnh ngàn thâu tụ thành
  rồi ra sương móc tan nhanh.


  những là giả tạm thôi em
  rốt cùng chỉ có nhu mềm mới phân
  thấp cao đâu có gì cân.


  tạm coi rốt ráo là không
  tạm nhìn cái cõi đại đồng nực gan
  vướng vào từ chết đến tàn.


  thoạt đầu chỉ một hào sinh
  thêm vào hai gãy là thành âm dương
  ba là thu nhiếp mười phương.

  Bình luận

  1. Cổ nhân có lắm người tài

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)