Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chiếc sào phơi

  Tác giả:

  Chiếc sào phơi!
  Tôi thương chiếc sào phơi
  Bằng ngọn tầm vông giao lóng
  Trong mỗi sân vườn sào phơi râm bóng
  Ðón chúng ta về phơi áo những ngày vui…

  Mỗi bận hành quân lại nhớ chiếc sào phơi
  Vẫn ngọn tầm vông giao lóng
  Mẹ chặt nạng mù u gác sào trên sân rộng,
  Gió sông gió đồng miên man
  Cánh lụa, cánh hoa phần phật trong vườn
  Bông khế, bông cau rơi đầy túi áo…
  Chiếc sào phơi thời còn thơ ấu
  Nắng se se vui cửa vui nhà
  Nào có nghĩ gì…
  …Lũ giặc đến làng ta!

  Rồi cuộc sống gọi người đi chiến đấu
  Chiếc sào phơi làm vũ khí – tầm vông?
  Thay chiếc áo đen, quấn mảnh khăn rằn
  Gió núi, gió rừng bay quấn quít
  Sào thôi mặc áo hoa,
  Không đợi mùa sắm Tết
  Chút thẹn thùng bên chiếc áo cầu vai.
  Bộ đội qua làng phơi mót nắng sào ai,
  Mà cô gái trở trăn từng giọt nắng?
  Ðời đi mãi bao mùa say chiến thắng
  Vẫn nhớ về sân nhỏ: Chiếc sào phơi!
  Một cánh áo mẹ may ta trải bốn phương trời!

  Chiếc sào phơi!
  Tôi thương chiếc sào phơi
  Bằng ngọn tầm vông giao lóng
  Xém lửa na-pan, mình hằn vết đạn
  Mà thản nhiên phơi sắc trời xanh
  Bên hố bom thù chiếc sào phơi xinh xinh
  Như cánh tay người mẹ
  Căng niềm vui cho con lớn nên người
  Chiếc mũ hồng nho nhỏ trên sào phơi
  Vẫn lộng gió áo cầu vai năm trước.
  Anh bộ đội qua làng ghé sào ai phơi nắng mót,
  Mà choàng tay lên chiếc mũ bé thơ.
  Nắng trong vườn đua nở những chùm hoa
  Một chiếc sào phơi:
  Hạnh phúc!
  Những chiếc sào phơi trong mỗi sân vườn Tổ Quốc
  Như có vòng tay anh Giải phóng quân
  Vòng tay gìn giữ những mầm non!

  … Gìn giữ ngọn tầm vông giao lóng
  Gìn giữ những sân vườn râm bóng
  Ðón chúng ta về phơi áo những ngày vui!

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)