Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

  • Thi sĩ

    Tác giả:

    Có bàn chân dài hơn con đường
    Nên chân trời là những đốt xương
    Của ai bỏ lại ngàn năm trước
    Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường.

    Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
    Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
    Giận quá giận đất trời vô loại
    Nhẫn tâm xô chết những bình minh.

    Đi một mình đứng lại một mình
    Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh
    Thử buông tay thả người lơ lửng
    Ở giữa thinh không lại ngủ quên.

    Trăng cho du tử màu thi sĩ
    Đứng lại để nhìn vũ trụ đi
    Cất bước mà xem khôn kiền chật
    Bỏ bước về thanh khí tương tri.

    Nhạn gọi én xa mùa bước biệt
    Có mây già lụm cụm đi theo
    Du tử cuối đời về góc núi
    Bỏ lại trên sông một tiếng chèo.

    Bình luận

    ví dụ: http://www.example.com

    Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)