Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Thi sĩ

  Tác giả:

  Có bàn chân dài hơn con đường
  Nên chân trời là những đốt xương
  Của ai bỏ lại ngàn năm trước
  Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường.

  Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
  Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
  Giận quá giận đất trời vô loại
  Nhẫn tâm xô chết những bình minh.

  […]

 • Ta sẽ đến

  Tác giả:

  […]

  Cho ta nhìn những nụ cười mới xanh tơ
  Cho ta thương vũ trụ ta tôn thờ
  Ta sẽ đến hai chân quỳ nâng đỡ
  Mẹ đời ơi hồn xác đã bơ phờ
  Ta sẽ đến dâng trọn mình tôi tớ
  Đẩy xe đời qua hết nẻo hoang sơ
  Ta xót xa nhìn thế kỉ mong chờ
  Đợi nhân loại trong mùa xuân sắp nở.