Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đọc lại câu Kiều

  Nhẩn nha đọc lại câu Kiều
  Ngẫm cho trong đục cũng nhiều cảm thông
  Nét xuân sơn vệt má hồng
  Làn thu thủy chắt vào sông Tiền Đường
  Ai đâu thoát khỏi vô thường?
  Cành lê trắng điểm mười phương lụy phiền
  Ngỡ rằng am cỏ an nhiên
  Không, không ! Trời đã định duyên đấy mà
  Sắc tài rỏ máu bài ca
  Lầu xanh rỏ máu cánh hoa giữa đời
  Chan chan nước mắt Kiều ơi
  Nuốt vào trong để tiếng cười trên môi
  Tường hoa ngày ấy đâu rồi
  Chân trời góc bể xa xôi khó tìm
  Bụi đời sấp ngửa cánh chim
  Cắn răng, đứt ruột, trái tim gởi rồi
  Dẫu trăm năm, một kiếp người
  Dẫu không yêu cũng một lời chị trao
  Mười lăm năm nỗi khát khao
  Chữ tài đâu, chữ tai đâu có nhầm
  Khó lòng thay một chữ tâm
  Đời dâu bể, ba trăm năm cần gì.

  (Nguồn: Giữa chốn ta bà, NXB Tôn Giáo, 2015)

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)