Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Dùng dằng

  Em nờ, tháng Chín về đi
  Dùng dằng tê nọ mà chi rứa hè
  Dây diều còn vướng ngọn tre
  Gió nam tốc rạ rui mè đón trăng

  Dùng dằng là bởi làm răng
  Thương cây cỏ úa đất cằn thiếu mưa
  Phố nghèo còn mảng rêu thưa
  Gốc rơm còn tiếng gà trưa đó mà

  Hay là em ngại đường xa
  Tấc lòng mấy dặm quan hà kể chi
  Chim trời mỏi cánh thiên di
  Giấc nồng cố quận khép mi hải hồ

  Đã đành một ngọn sóng xô
  Còn chờ chi nữa hồi mô mới về
  Sông Hàn nước chảy bên tê
  Mà thân củi mục dập giề bên ni

  Em nờ, tháng Chín về đi
  Dùng dằng tê nọ tình chi rứa tình

  (Nguồn: Giữa chốn ta bà, NXB Tôn Giáo, 2015)

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)