Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hạt nắng để dành

  Gom từng hạt nắng tháng ba
  Từ sương ngớt giọt đến tà dương buông
  Sảy sàng một nắm lưng lưng
  Để dành cho mẹ đến chừng rét rong

  Thân con tựa gié đòng đòng
  Hạt lừng, hạt lép, hạt long đong này
  Mưa phùn trở ngọn lay phay
  Cựa mình con lọt kẽ tay, mẹ buồn

  Quê nghèo gặp đận mưa tuôn
  Cuối mùa, giáp hạt gió luồn bếp không
  Lom khom cánh võng cuối đồng
  Tả tơi áo mẹ, con không dám nhìn

  Tre già nép bẹ mo xinh
  Lưng già, đất cháy còn in dấu phèn
  Nằm ôm lưng mẹ hằng đêm
  Hít mùi túng quẫn đã quen nửa đời

  Hôm nay khói đã về trời
  Nghe thiên thu tiếng gọi mời cỏ xanh
  Xa rồi một dải chiếu manh
  Con gom hạt nắng để dành cho ai?

  (Nguồn: Giữa chốn ta bà, NXB Tôn Giáo, 2015)

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)