Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đề thơ trước mộ thanh xuân

  Tác giả:

  Có người bảo ta ngu
  Không thèm ăn thóc nhà Chu
  Bỏ về quê ăn cỏ
  Có kẻ khoái ta ương gàn càn rỡ
  Dám chê rượu nhà Tần
  Thứ rượu cung đình của phường hiển vinh quý tộc
  Tuổi mới ba mươi
  Có ai ngờ ta uống hèn nuốt nhục
  Lấy giẻ rách che tai
  Cắm chông gai rào miệng
  Nhặt nhạnh gia tư ít đồ tế nhuyễn
  Trèo lên xe trâu
  Lui về quê kiểng
  Mài răng gặm nhấm cái thanh bần

  Lượm lặt nứa tre che căn lều nhỏ
  Phên cửa phong phanh suốt ngày no gió
  Người quen tâng bốc gọi mao lư
  Kẻ nôm na kêu đích danh nhà cỏ
  Chẳng hay ho gì cỏ với mao
  Thời bất lợi voi đành làm chó
  Phong tống thời lai giun đất hóa rồng
  Góp nhặt chợ trời đầy hai túi chữ
  Túi đựng thánh hiền kê đầu giường ngủ
  Túi đựng tầm phào
  Lộn tùng phèo phàm phu tục tử
  Thoải mái gác chân
  Lựa trong gia tài một mớ phong vân
  Đem ra chợ chiều rêu rao thanh sắc
  Tội cô láng giềng thật thà nháy mắt
  Khổ chị góa chồng mời mọc môn khoai

  Tìm trong gia phong mấy lời răn dạy
  Hiểu đâu nhất thời
  Đâu là vạn đại
  Than ôi!

  Cái khôn mới hôm qua
  Hôm nay bỗng trở thành cái dại
  Quay lưng với đời ư?

  Dòng đời cuồn cuộn
  Biển đời lợn cợn
  Bảy đục ba trong
  Quay mặt với người ư?

  Mặt người sắc nhọn
  Biển người sao mà ghê rợn
  Đua chen hôi lợi bòn danh

  Đâu dám ví mình với Đào Uyên Minh ((Đào Tiềm (365 – 427) tự Uyên Minh người đời Đông Tấn, Trung Hoa. Ông làm huyện lệnh ở Bành Trạch, chán cảnh lòn cúi quan trường, than thở “ta đâu phải chỉ vì năm đấu gạo (tức lương bổng) mà phải khom lưng ư ?”, bèn trả áo mão cho triều đình, lui về quê ẩn cư, viết bài Quy khứ lai từ để bày tỏ chí hướng. Người đương thời rất ngưỡng mộ sự cao khiết của ông, tặng ông danh hiệu Tĩnh Tiết Tiên sinh.))
  Tụng Quy khứ lai từ
  Cứ ngỡ chính mình đang u hoài cảm thán
  Ngộ dĩ vãng chi bất khả gián
  Tri lai dã chi khả truy ((Hai câu nầy trích trong Quy khứ lai từ. Nghĩa: nhận ra chuyện dĩ vãng là không thể ngăn lại được, biết việc tương lai thì có thể đuổi theo.))
  Hề! Mời quá khứ nâng ly
  Hề! Mời vị lai so đũa
  Ta như kẻ lỡ thời
  Giỏi giang gì mà tri với ngộ
  Chỉ biết hôm nay giày rơm áo cỏ
  Vinh danh quân tử cố cùng! ((Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng nhi lạm hỉ! (Khổng Tử – sách Luận Ngữ): Người quân tử cố chịu đựng với sự khốn cùng, kẻ tiểu nhân gặp khốn cùng thì làm điều tham lạm))

  *

  Ba mươi năm bổng bồng bông…
  Ngơ ngác quay về gia hương cố thổ
  Lá tre lợp dày mái cỏ
  Bão giông quằn quại mao lư
  Bao nhiêu năm ta vẫn còn ngu
  Sáu mươi tuổi chắc gì không càn rỡ
  Dẫu đọc hết một trăm bồ chữ
  Vẫn thua đau một đứa lòn trôn
  Đứng giữa chợ chiều sao nhớ chị khoai môn
  Bỗng thương năm xưa cô láng giềng thuần phác
  Lướt thướt mây trôi
  Dập dờn tóc bạc
  Một mình ta!
  Như bóng ma nhô lên từ đêm thiên cổ
  Một mình ta lơ ngơ chôn nỗi niềm ly gia biệt thổ
  Nền nhà xưa mọc lên nấm mộ
  Chữ đề bia tức tưởi tím bầm:

  Ghê thay! Thiên địa phong trần
  Nơi đây… yểu mệnh thanh-xuân-một-người! ((Tất cả chú thích trong bài là của tác giả))

  Tháng 11 – 2005

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)