Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Bùi Giáng


 • Gió bão Tây Nam


  Giọng người đổ xuống bến xanh
  Đời vui đón hội sao đành sớm tan
  Bước chùng gió bão Tây Nam
  Rừng sâu giếng cạn bóng hoang liêu thành
  Hãi hùng bi kịch đồi tranh
  Trùng quan vó ngựa tế nhanh trong mù
  Thân người nát ở phía sau
  Ngàn năm mắt khép khổ đau khôn hàn.

 • Mắt buồn


  […]

  Bỏ trăng gió lại cho đời
  Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
  Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
  Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
  Bây giờ riêng đối diện tôi
  Còn hai con mắt khóc người một con.

 • Về buôn bán


  Giã từ cõi mộng điêu linh
  Tôi về buôn bán với mình phôi pha
  – Mình ơi! Tôi gọi bằng nhà
  Nhà tôi! Tôi gọi mình là nhà tôi
  Bây giờ xuôi ngược đôi nơi
  Thôi mình ở lại tôi dời chân đi
  Thưa rằng: – Ở cái quái gì
  Chàng đi thiếp cũng xin đi với chàng

 • Nhe răng


  Ấy mộng đời đi với mộng rồi
  Trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi
  Con ruồi con kiến con châu chấu
  Bươm bướm chuồn chuồn cũng thế thôi

  Em chẳng cùng tôi ngó nữa trăng
  Thì thôi đuôi đứt con thằn lằn
  Mần răng mà ngủ đêm đêm được
  Rệp đốt không bằng nhớ đốt gan (và tim)

  […]

 • Chào Nguyên Xuân


  Xin chào nhau giữa con đường
  Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
  Tóc xanh dù có phai màu
  Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng.

  Xin chào nhau giữa lúc này
  Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
  Có trời mây xuống lân la
  Bên bờ nước có bóng ta bên người

  […]

 • Phụng Hiến


  […]

  Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
  Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn
  Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
  Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

  Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
  Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
  Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
  Níu trời xanh tay với kiễng chân cao

  […]