Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Huyền Trân


 • Cái thai hoang


  […]

  Thuế sống rồi con gánh nặng nề
  Rồi con viết mướn hay may thuê
  Về đâu nương náu đi đâu thoát
  Hay sớm đi hoang tối ngủ hè.

  Con sẽ dùng chi đôi cánh tay
  Dùng chi cho thỏa chí lòng say
  Dùng chi cho thỏa cánh hồn bay
  Dùng chi dùng chi thời loạn này?

  Con sẽ dùng chi hay sẽ giam
  Thân làm tôi mọn cửa giàu sang
  Lòng vào quên lãng của thời gian
  Đời vào bóng tối của lầm than?

  […]

  Mạch sống chan hòa dưới đất sâu
  Hỏi đời đất cát: Mẹ con đâu?
  Nhà hoang lưu lạc thân hoang đấy
  Bán phút vui cho cả giấc sầu.

  Cũng khác gì ta giận hóa say
  Gối đầu lên bụng mẹ con đây
  Bút nghiên đánh đĩ mòn thân thế
  Giờ viết ru con khúc hát này.

  […]

 • Mưa đêm lều vó


  Mưa lũa ao bèo mưa trắng đêm
  Cây bờ ngơ ngác nước đang lên
  Lều tôi kiến đã rời lên mái
  Bà lão chài lo chửa có thuyền

  Vó nghèo được nước đã lê thê
  Đàn cá giang hồ nhảy nhót đi
  Cả cụm bèo xanh nằm cạn mãi
  Cũng như cất cánh gọi không về

  Tôi ở lều gianh Cống Trắng này
  Chạnh lòng cá nhảy với chim bay
  Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức
  Giăng phải hồn tôi một lưới đầy.

  Khâm Thiên, 1938