Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cái thai hoang

  Tặng bà mẹ Việt Nam1

  Ới hỡi đứa con không có tên
  Nằm tròn xác bụng mẹ vô duyên
  Con lên mầm sống trong lòng chết
  Bởi mẹ con là một gái đêm.

  Người mẹ đi hoang kiếp ái tình
  Đời còn ai nghĩ chuyện khai sinh
  Cho con hạt máu rơi vơ vất
  Đang cựa trong thai kết lấy hình.

  Con sẽ ra đời con của ai?
  Ngoài này đang lắm bước chông gai
  Gì nuôi cơn đói lòng dao cắt
  Gì đắp che cơn rét buốt giời?

  Thuế sống rồi con gánh nặng nề
  Rồi con viết mướn hay may thuê
  Về đâu nương náu đi đâu thoát
  Hay sớm đi hoang tối ngủ hè.

  Con sẽ dùng chi đôi cánh tay
  Dùng chi cho thỏa chí lòng say
  Dùng chi cho thỏa cánh hồn bay
  Dùng chi dùng chi thời loạn này?

  Con sẽ dùng chi hay sẽ giam
  Thân làm tôi mọn cửa giàu sang
  Lòng vào quên lãng của thời gian
  Đời vào bóng tối của lầm than?

  Rồi con cười khóc với ai đây
  Khói lửa đang cơn thế sự này
  Khắp cõi cỏ hoa đang nhớn nhác
  Đêm mù đang loạn gió Đông Tây.

  Nào khác chi đời mẹ của con
  Ép khuôn cười khóc để người buôn
  Một đêm chung chạ bao hơi hướm
  Đến rạng mai ngày nát phấn son.

  Mạch sống chan hòa dưới đất sâu
  Hỏi đời đất cát: Mẹ con đâu?
  Nhà hoang lưu lạc thân hoang đấy
  Bán phút vui cho cả giấc sầu.

  Cũng khác gì ta giận hóa say
  Gối đầu lên bụng mẹ con đây
  Bút nghiên đánh đĩ mòn thân thế
  Giờ viết ru con khúc hát này.

  Ta đã đi qua thế giới mù
  Đất trời tao loạn tựa hoang vu
  Muôn hồn bay bổng không còn cánh
  Cả chuyện yêu đương cũng hóa thù.

  Muốn rẫy cho bằng khắp bất công
  Cho hoa thêm sắc lúa thêm đòng
  Cho tình giao cả muôn thân lại
  Làm một thân – Trong một tấm lòng.

  Nhưng trong con với cả ngoài kia
  Khói lửa thanh bình hóa loạn ly
  Tâm sự dưới trời sao động mãi
  Đời hoang lộng gió lấy gì che?

  Tuổi sạm ba mươi dở khóc cười
  Đời nhiều cám dỗ lắm con ơi!
  Lợi danh một thoáng men như rượu
  Một thoáng lên môi chếnh choáng rồi.

  Thôi nói làm chi căm hận ta
  Đủ ngày gọi cửa mẹ con ra
  Mẹ con một kiếp vô thừa nhận
  Con cứ tìm ta: con với cha.

  Rồi lớn lên con mở mắt nhìn
  Khóc cùng bách tính sống như đêm
  Nhưng không! Đừng khóc! Thân gân cốt!
  Ta bậc thang đời
  Con giẫm lên!

  Dưới gót Phát xít Nhật 1942

  1. Có bản đề: Tặng Trần Nguyệt Hiền []

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)