Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phách hồn nhịp kiếp

  […]

  Ma là người. Người là ma
  Ta là ai? Ai là ta? Đoạn trường…
  Một mai xác chỉ còn xương
  Hồn vất vưởng cõi trần truồng trẽn trơ

  Âm dương lẩn quẩn bến bờ
  Sống ghé chết dạt hư vô kiếp người
  Nghĩa tình đọng một chút vui
  Sân si hóa thạch ngậm ngùi nhân gian

  Lời nguyền man dại hóa vàng
  Vết dao thốc ngược bàng hoàng cõi thiêng
  Đất trời vần vũ chao nghiêng
  Bể dâu đoạn nỗi lại liền bể dâu

  […]

 • Biên cương hành

  Tác giả:

  […]

  Em đâu quê nhà chong mắt đợi
  Hồn theo mây trắng ra biên cương
  Thôi em, yêu chi ta thêm tội
  Vô duyên xui rơi lược vỡ gương
  Ngày về không hẹn ngày hôn lễ
  Hoặc ngày ta mắt nhắm tay buông
  Thôi em chớ liều thân cô phụ
  Chiến trường nay lắm nỗi đoạn trường
  Nơi nơi lạnh trăm dòng sông Dịch
  Kinh Kha đời nay cả vạn muôn
  Há một mình ta xuôi biên tái
  “Nhất khứ bất phục phản” là thường !

  Thôi em, còn chi ta mà đợi
  Ngày về thân cạn máu khô xương
  Ngày về hôn lễ hay tang lễ
  Hề chi ! buổi chinh chiến tang thương
  Hề chi ! kiếp cây rừng đá núi
  Nghìn năm hồn quanh quẩn biên cương.