Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngụ ngôn của người đãng trí (Trích)

  Tác giả:

  […]

  Tôi hay nói chuyện về những dòng chữ ngụ ngôn
  Những dòng chữ chảy từng hàng não sống
  Trên chiếc máy in hùng hồn của thác nước
  Những dòng chữ khai sinh
  Vào ngày trẻ con hát đồng dao
  Trang sách mở đầy hoa
  Những đóa hoa nở ra trí thức
  Những đóa hoa nở ra thi sĩ
  Trang sách mở đầy cái kén
  Những sợi tơ buộc giấc ngủ của người yêu
  Bây giờ con trăng ngó trên đầu
  Tôi bỏ một mình tôi ở lại
  Nhà mọi người giờ nầy đã úp mái
  Chỉ có bầy gà hoang đẻ trứng vàng trên tàng cau

  […]

 • Cỏ hoa hồn du mục

  Tác giả:

  Nghe trời đổ lộn nguyên khe
  Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
  Gót chân khơi rộng bóng cành
  Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy xiên
  Thời gian chắn bước bên chiều
  Khóc sông bến lạ mưa nhiều sớm xuân
  Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
  Hồn du mục cũ xa gần hử em