Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nhe răng

  Tác giả:

  Ấy mộng đời đi với mộng rồi
  Trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi
  Con ruồi con kiến con châu chấu
  Bươm bướm chuồn chuồn cũng thế thôi

  Em chẳng cùng tôi ngó nữa trăng
  Thì thôi đuôi đứt con thằn lằn
  Mần răng mà ngủ đêm đêm được
  Rệp đốt không bằng nhớ đốt gan (và tim)

  […]

 • Tương tư

  Tác giả:

  Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
  Một người chín nhớ mười mong một người.
  Gió mưa là bệnh của trời,
  Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
  Hai thôn chung lại một làng,
  Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
  Ngày qua ngày lại qua ngày,
  Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng.
  Bảo rằng cách trở đò giang,
  Không sang là chẳng đường sang đã đành;
  Nhưng đây cách một đầu đình,
  Có xa xôi mấy mà tình xa xôi.

  […]

 • Nhớ

  Tác giả:

  Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ,
  Em thử quay xem được mấy vòng?
  Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
  Em thử lào xem được mấy thưng!

  Anh ơi! Em nhớ, em không nói,
  Nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên
  Từ đấy về đây xa quá đỗi,
  Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

  […]