Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nhân dân

  […]

  Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
  Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
  Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
  Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

  Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
  Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
  Những oan hồn không sức gì cản nổi
  Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

  Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
  Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
  Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
  Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

  […]

 • Trường ca cây cà

  Tác giả:

  […]

  Cà Nghệ
  thịt giòn
  ruột đặc
  Người Nghệ
  tiện tằn , chân chất
  Muối một vại cà
  Ăn một năm
  Sử kháng chiến ngàn trang
  Người Nghệ ưa vắn tắt:
  – Đánh Pháp hết chín vại cà
  Đánh Mỹ hơn hai chục vại
  bù đi bù lại
  Đánh bại hai đế quốc to
  hết ba chục vại cà

  Tổ quốc ta đủ cà, đủ muối
  Đủ đất nung cả ngàn chiếc vại!

 • Không đề

  Tác giả:

  Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn?
  Tôi có quyền gì được làng hơn nhân dân tôi một manh áo?
  Tôi có quyền gì được rộng hơn nhân dân tôi một tấc vuông nhà ở?
  Tôi có quyền gì được lên xe xuống ngựa
  Khi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?

  […]

 • Bài thơ Việt Bắc (Trích chương I)

  Tác giả:

  […]

  Tương lai
  ta thắt bụng
  vì mày!
  Ta đã nhìn
  như
  người lính nhịn
  Nhìn mùa xuân
  lại đến
  nhịn mùa đông
  Nhịn điếu thuốc
  nhịn từng vuông vải
  Nhịn no
  nhịn ấm
  nhịn tình yêu!

  […]

  Ôi
  thế kỷ
  muôn quên
  ngàn nhớ!
  Nợ này
  đâu dễ trả
  mà quên!
  Đi!
  Tất cả!
  Dù quen tay vỗ nợ
  Cũng chớ bao giờ
  vỗ nợ
  NHÂN DÂN!