Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nhớ Bắc

  Ai về xứ Bắc ta đi với
  Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
  Từ độ mang gươm đi mở cõi
  Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long ((Câu thơ này thường bị nhầm thành Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long))

  Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng ((Nguyễn Hoàng (1525-1613) là con trai thứ của Nguyễn Kim – người đã phò Trang Tông lên làm vua, lập ra nhà Lê Trung hưng. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm nắm mọi binh quyền, sát hại Nguyễn Uông – anh trai Nguyễn Hoàng. Để bảo toàn tính mạng, Nguyễn Hoàng xin đi trấn thủ Thuận Hóa (khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế ngày nay) và được Trịnh Kiểm ưng thuận (1558).
  Là người tiên phong trong việc mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía nam, mở đầu cho việc hùng cứ phương nam của nhà Nguyễn, ông được nhân dân kính trọng và gọi là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
  ))
  Mà ta con cháu mấy đời hoang
  Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
  Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.

  Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
  Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
  Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
  Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.

  Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
  Chinh Nam say bước quá xa miền
  Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
  Muốn trở về quê mơ cảnh tiên

  Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
  Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
  Hoàn Kiếm hồ xưa Linh Quy hỡi
  Bao giờ mang trả kiếm dân ta?

  Bình luận

  1. ĐỌC THƠ HUỲNH VĂN NGHỆ,
   BÀI “NHỚ BẮC”

   Thơ chỉ tầm thường có gì hay
   Cũng lời cũng ý như cỏ cây
   Lựa vần ghép chữ sao cho mới
   Nhưng sẽ phôi pha với tháng ngày

   Lịch sử xa xưa chưa lắn động
   Vẫn toàn phô diễn cách vu vơ
   Hồn thơ chưa chín tâm chưa sắc
   Mà chỉ bồng bềnh dạng vẩn vơ

   Nếu quả phương phi hoặc thật lòng
   Hơi thơ đâu thể loại đèo bòng
   Hẳn phải như gươm khi chém đá
   Đâu toàn một thứ điệu long nhong

   Bởi vậy một thời rồi cũng qua
   Non sông đất nước chưa chói lòa
   Dở dở ươn ươn rồi cũng thế
   Trời mây trăng gió lại sa đà

   NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
   (18/02/16)

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)