Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chính khí Việt

  Tác giả:

  Một ngày lạnh nước nguời không tri kỷ,
  Ta vỗ án thét lời ca chính khí.
  Ðông thê thê như gió thổi u hồn,
  Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

  Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
  Thoát lăm le như giục người chọn lấy,
  Năm nghìn năm, làn máu bén dạt dào.
  Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

  Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét.
  Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét,
  Gọi quá khứ vị lai những u hồn
  Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

  Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
  Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
  Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao,
  Ðồng Ðống Ða xương người phơi man mác.

  Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
  Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất,
  Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
  Lúc Cứu Quốc vòng bôn lao uất uất.

  Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,
  Ðầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc,
  Lửa đốt mình không phụ nợ non sông
  Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

  Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.
  Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt
  Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
  Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

  Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
  Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
  Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
  Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

  Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
  Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
  Và Ðại Việt muôn năm! Cả toàn dân
  Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.

  Bình luận

  1. ĐỌC LẠI BÀI THƠ “CHÍNH KHÍ VIỆT”
   CỦA LÝ ĐÔNG A

   Lần đầu tiên ta đọc Lý Đông A
   Đó lại chính bài thơ “Chính Khí Việt”
   Thật cảm khái một tấm lòng cách mạng
   Thơ như gươm như giáo phất lên cao !

   Đọc lời thơ lòng cuồn cuộn dâng trào
   Thật cảm kích một con người tiền bối
   Thơ như thế mới là thơ đất Việt
   Thơ ngàn năm sang sảng nước non thiêng !

   Thơ phải đâu chỉ hươu vượn huyên thiên
   Mà sắc đậm một tâm hồn ái quốc
   Ý thơ lớn muôn đời không thể mất
   Thật cao trào tâm huyết Lý Đông A !

   Đọc xong thơ ta cảm động sâu xa
   Người chí khí hồn thơ lưu muôn thuở
   Thơ khí phách người nhiệt tâm là thế
   Một bài thơ mà lưu mãi ngàn đời !

   NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
   (08/01/16)

  2. ĐỌC LẠI BÀI THƠ “CHÍNH KHÍ VIỆT”
   CỦA LÝ ĐÔNG A

   Lần đầu tiên ta đọc Lý Đông A
   Đó lại chính bài thơ “Chính Khí Việt”
   Thật cảm khái một tấm lòng cách mạng
   Thơ như gươm như dáo phất lên cao !

   Đọc lời thơ lòng cuồn cuộn dâng trào
   Thật cảm kích một con người tiền bối
   Thơ như thế mới là thơ đất Việt
   Thơ ngàn năm sang sảng nước non thiêng !

   Thơ phải đâu chỉ hươu vượn huyên thiên
   Mà sắc đậm một tâm hồn ái quốc
   Ý thơ lớn muôn đời không thể mất
   Thật cao trào tâm huyết Lý Đông A !

   Đọc xong thơ ta cảm động sâu xa
   Người chí khí hồn thơ lưu muôn thuở
   Thơ khí phách người nhiệt tâm là thế
   Một bài thơ mà lưu mãi ngàn đời !

   NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
   (08/01/16)

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)