Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Những ngày đau nằm ở thư viện Duy Tân

  Tác giả:

  Nằm đây bốn phía hôi mùi sách
  Ta thức qua ngày thức hết đêm
  Buồn cũ vai đời chưa giũ sạch
  Bệnh trời theo tuổi cứ cao thêm

  Mười năm lòng ngấm nhiều dâu bể
  Chính khí cùn, gươm nhụt, sức hèn
  Ta bấm gan cười xem vận lỡ
  Đổi đời giá trị trắng thành đen

  Mười năm ta tạm làm ly khách
  Quê nhà đôi bận lỡ cơ duyên
  Tay không vẫn chắp hồn muôn trượng
  Mọt sách mà khinh chữ thánh hiền

  Nằm đây cổ đắng đầu khô cứng
  Dỗ lòng trăm bận vẫn chưa quên
  Quanh ta chữ nghĩa lên mùi mốc
  Thiên hạ ngoài đang cơn đảo điên

  Đập vỡ ly không lầm chén rượu
  Chập chờn vị thuốc tưởng hơi men
  Cơm áo rơi theo đời thất bát
  Thau vàng lẫn lộn bước bon chen

  Bè bạn ai còn lai vãng mấy
  Bên nhau lòng lạnh buốt như tiền
  Cửa khép đêm đêm phòng bất trắc
  Kín lời sợ đến cả anh em

  Nằm đây gẫm lại từng hưng phế
  Nghe xót lòng theo mỗi biến thiên
  Tình nghĩa đã dâu cồn bể vực
  Hề chi ta một kiếp rong hèn

  Cuộc thế đã theo đời mạt pháp
  Vật vờ nhân ảnh điệp trùng đêm
  Trăm năm dẫu đến ngàn năm nữa
  Danh phận bèo mây vẫn bấp bênh

  Nằm đây bốn phía hôi mùi sách
  Ta thức cho vơi cạn nỗi niềm
  Chữ nghĩa bấy nhiêu tầng oan nghiệt
  Tấc lòng thiên cổ cũng vô duyên!

  1976

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)