Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nói với cô bé ngồi quán

  Tác giả:

  Vào đây, ghế quạnh, khuya người
  Quán như địa phủ, nhạc đời nhân gian
  Quầy trơ, mắt bé ngỡ ngàng
  Thuyền ai đỗ bến, lòng nàng bâng khuâng
  Hồn ta trải gió đầy sân
  Tình ta, mây cũng mấy lần thu nao
  Vào đây bàn nhẵn, câu chào
  Quen như thân thể, lạ nào chén ly
  Đời nhau, khói thuốc quên đi
  Bên tai cổ nhạc lầm lì canh tân
  Trên kia dáng bé tần ngần
  Lời yêu chậm nói, tình gần tay trao
  Vào đây đèn đủ hanh hao
  Bóng ai theo đến kẻ nào quay lui
  Cuối đời trên chén ly, khuya
  Mắt nhau một hướng, tình chia mấy trùng
  Ngồi thầm, góc quán mông lung
  Xa nghe lời kẻ, gần chùng dáng ai
  Vào đây nhạc đĩa đầy vai
  Vòng quay nhịp lặp, kim mài giọng quen
  Mòn hao sợi tóc trăm năm
  Khuya, mưng máu chậm. Tình, bầm tim mau
  Ngậm lòng, quán vắng, ơn nhau
  Ly trơ ghế nóng, bé chau mắt nhìn
  Vào đây như một đức tin
  Khói tan đốm thuốc, đời vin tay nào
  Miệng cười kín nụ lao đao
  Tình chia nghĩa sớt, câu chào riêng ai
  Trách gì ý lỡ, lời sai
  Cho nhau góc quán đêm dài dung thân
  Thôi em trả đó tình gần
  Ta xin bóng chiếc, đời cần nhau, đâu?
  Vào đây, ghế quạnh, khuya nhàu
  Tình như cổ tích đời sau kể thầm.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)