Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Giời mưa ở Huế

  Tác giả:

  […]

  Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
  Chén ứa men lành lạnh ngón tay
  Ôn lại những ngày mưa gió cũ
  Những chiều quán trọ, những đêm say
  Người quen nhắc lại từng tên một
  Kể lại từng nơi đặt dấu giày
  Trôi dạt dám mong gì vấn vít
  Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
  Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
  Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
  Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
  Đôi lòng hòa một vị chua cay

  […]

 • Xuân vẫn tha hương

  Tác giả:

  […]

  Trọc phú ti toe bàn thế sự
  Ðĩ già tấp tểnh nói văn chương
  Ðã coi đồng bạc như non Thái
  Lại học đòi theo thói Mạnh Thường

  Lẳng lơ đi võng, đi tàn cả
  Gái chính chuyên kia đứng vệ đường
  Ðất đổi hoa màu, nhà đổi chủ
  Trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng

  Thay đen đổi trắng bao canh bạc
  Vẽ nhọ, đeo râu mấy lớp tuồng
  Trói vo hồn lại ba đồng bạc
  Bán rẻ đời đi nửa đấu lương

  Chao ôi! Giả dối, ôi mai mỉa!
  Sống chật phồn hoa một lũ Mường
  Chị ơi, tất cả là vô nghĩa
  Chả nhiễu điều nào phủ giá gương

  […]

 • Quán tản cư

  Tác giả:

  […]

  Trên đường chạy giặc
  Mẹ em trúng bom
  Chết phanh thây chẳng chiếu chẳng hòm
  Đầu bết tóc mắt trừng bên bờ ruộng
  Mẹ em tội tình chi chết oan chết uổng
  Ôm đầu người khóc giữa đạn bom rơi
  Trời ác chi ác rứa hở ông Trời
  Sao mẹ nỡ bỏ con giữa vùng bom đạn
  Gom xác mẹ giấu bên bờ Thạch Hãn
  Chạy tháo thân bu được đít xe đò

  Bây chừ Quảng Trị đã xa
  Xa luôn giòng Thạch Hãn
  Và khúc sông mẹ nằm chờ mai táng…

  […]