Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Viên xúc xắc mùa thu

  […]

  Anh đi qua tất cả mối tình câm,
  Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở.
  Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ,
  Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

  Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
  Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ.
  Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá.
  Có ai hay thăm thẳm giếng khôn cùng.

  Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng,
  Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
  Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
  Suốt đời anh mang tội với con tàu.

  […]