Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có 2 lời bình to

“Tương tư”

  1. Avatar Vào lúc 7:31 am ngày 31 October, 2010 Hùng bình luận:

    Bài này hay quá ………


  2. Avatar Vào lúc 10:02 am ngày 27 November, 2012 Diệp bình luận:

    mình hay ru con bằng bài thơ này…


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)