Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đợi mùa

  Tác giả:

  Mùa chưa về
  Tu hú gọi Em đi tìm Mẹ
  Dãy tre xa giấu biệt dải khăn điều
  Khi gậy nắng ăn mày đã quăng sau núi
  Hàng tre nhả yếm
  trả Mẹ về
  lều dột đón mưa đêm

  Thì Chị đi mấy lối chân chim
  Để Mẹ về bao phương bèo nổi
  Riêng Em nằm trơ đợi giờ tu hú gọi

  Như không có Mẹ từ năm biết gọi gà
  Chiêm chiếp xó nhà mưa mọt
  Xanh gì chỏm tóc lên ba

  Khi cọc cầu ao dứ mắt chuồn chuồn
  Buồn ngủ rã rời cánh mỏng
  Em đi mãi những đường làng ngơ ngắt
  Nhặt lá đa đan mũ Chiêu Quân
  Hát vẩn vơ lời xẩm chợ
  Gậy mù ngửi hơi đường lạ
  bóng cây rợp mát lưng gù
  Chiều lá dứa tít mù chong chóng
  Gió mát này Mẹ quạt
  từ chênh chếch nẻo tàn trăng

  Có cô láng giềng trái đào vắt vẻo
  hỏi đằng ấy đi đâu
  Em lên núi xa hái cỏ nhiệm mầu
  cài tóc Chị sênh tiền gõ nhịp
  đánh bồng trên mái đình cong

  Em bước vào đình
  ôm cột bốn người ôm
  Em rẽ sang chùa
  lay chân hộ pháp
  Sau chùa tát đêm một chạp
  Gầu giai ai vớt Chị ơi
  lõa lõa thân trăng

  Chị lỡ xe hồng
  Mẹ đi lấy chồng
  cỗ cưới chênh vênh khoai luộc
  Mật vàng mọng rách vỏ nâu non

  Cắm bốn que tăm
  Khênh nhị hỉ đẫy lưng lợn béo
  Phần Mẹ khúc đuôi tròn
  Phận Chị nửa mình thon
  Phần Em hai chân ngơ ngác
  Tăm cắm chật bình hương
  Em xuýt xoa tập khấn
  Chắp tay nhìn nghẽn nghìn phương

  Có hôm Em lần xuống bếp
  Cậy cháy sành vỡ toác trôn niêu
  Một con mèo mướp duỗi chân chiều
  Lưỡi gió liếm gio vờn tóc rụng

  Tưởng như Mẹ về
  Vai áo toạc ba vá chằng tơ dứa

  Tưởng như Chị về
  Tơ tóc đêm xưa giờ rễ tre

  Bao giờ Chị về
  Tóc phủ vai Em chiều hương nhu

  Bao giờ Mẹ về
  Buộc yếm đào phai vỗ hát ru

  Khấn thầm như gặp Chị
  Mắt nứa cứa tay Em
  vẫy đón đầu làng
  Khấn thầm như Mẹ lỡ đò ngang
  Miệng hé hạt na nhòa bến vắng
  cổ tay tròn đẫn mía gie

  Không
  Bầu Mẹ không tròn
  Bưởi Chị không hoa

  Đã hết năm tu hú gọi rừng già
  Đã sang mùa
  Tu hú ngủ rừng xa

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)