Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nếu đó là tội lỗi…

  Tác giả:

  […]

  Khi bè bạn gặp nhau có người theo dõi
  Thầm thì không dám nói to
  Khi những bài thơ anh viết ra
  Chỉ một mình anh đọc

  Nhưng trước khi có chữ viết
  Đã có thơ ca
  Như tình yêu thơ đã sinh ra
  Không phải vì tiền nhuận bút
  Không sợ ngục tù bạo lực
  Dù khổ sở dù phiền hà
  Thơ không bao giờ câm lặng
  Như nhịp đập của trái tim trung thực
  Là nhân chứng của anh
  Là ngọn lửa trắng trong
  Trên lịch sử tối tăm trên tro bụi

  […]

 • Những cô hàng xén

  Tác giả:

  […]

  Các cô hàng xén ngày xưa
  Gương tròn bỏ túi
  Tóc giắt hoa nhài
  Hay ngậm ngùi xem Nhị Độ Mai
  Gấp trang sách lại thương đời Cúc Hoa
  Trong bồ đủ loại Tây Du
  Chinh Đông Chinh Tây
  Bìa sơn dầu gáy mốc
  Đôi cuốn Thạch Sanh
  Một chồng Trê Cóc
  Khi gió mùa xuân
  Xanh càng tươi lộc
  Bói trang Kiều xem chuyện nhân duyên

  […]

 • Lời kỹ nữ

  Tác giả:

  […]

  Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
  Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
  Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
  Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

  Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
  Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
  Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
  Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

  Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
  Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
  Du khách đi. Du khách đã đi rồi.

 • Đợi khách

  Tác giả:

  […]

  Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng
  Nghe đêm tàn làm lạc khách tìm vui
  Đôi tiếng giầy khua vắng tắt xa xôi
  Làm vỡ nốt cả đôi niềm tin tưởng

  Người khách lạ đêm lạc loài không chọn hướng
  Bước đảo say làm vỡ nát màu trăng
  Em chờ mong như đợi một âm thầm
  Tình sầu tủi pha chút men rượu cặn

  Đã lâu rồi vết thời gian trĩu nặng
  Từ lần đầu bàn tay trắng đàn mơ
  Nhận tiền cho bên nếp gối chăn thừa
  Em đã khóc, lòng hoa sầu nát nhụy

  Đêm gần tàn em ơi người gái đĩ
  Đợi trong khuya, bến vắng ngủ say rồi
  Nhìn ánh đèn vương lại cửa nhà ai
  Rồi kéo vội khăn quàng trên vai lạnh…