Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chín khúc mưa thư

  Tác giả:

  Em ơi !
  Ai xui nhà ươm chín mái ?
  Tơ ngâm chín vại
  Dâu xanh chín bãi
  Tằm ngã – chín nong
  Ai xui cửa chín chấn song
  Đường về phố em đèn lên chín ngả
  Thư đi ngỡ ngàng chín ngõ…
  Vườn hoa chín cửa
  Đợi chờ – chín đêm

  Ai xui hồ chín lá sen ?
  Thuyền bơi chín sải
  Ca đêm chín người chạy
  Còi tầm chín ngả gọi
  Hẹn nhau chín tối
  Xưởng xa chín ống khói
  Chín người – tìm thư

  Ai xui chắn chín ngã tư ?
  Chậm giờ chín phút
  Ai xui chín ô kính ướt
  Ngoài trời lá bứt
  Chín cản gió lốc
  Chín dây đàn – đứt
  Chín bông cúc – ngứt
  Chín tờ giấy – vứt
  Chín nông nỗi – nhức
  Chín khúc – lay lứt
  Chín mảnh chai – sứt
  Chín ngọn đèn – thức
  Chín giọt mưa – nấc
  Chín khuy áo – tức
  Chín bình hoa – nứt
  Chín bức thư – lạc
  Chín trang – mực nhòe

  Ai xui chín ngả mưa khuya ?
  Xưởng làm chín kíp
  Cầu lim chín nhịp
  Đò lên không kịp
  Chín cửa sông khép
  Nhầm chín bưu thiếp
  Nhà nguội chín bếp
  Buồng xưa – mưa nín
  Dương cầm chín phím
  Hẹn đi chín hẹn
  Chín lần lạc thư

  Ai xui ?
  Ai xui chín phố quanh co ?
  Chắn tàu chín đoạn
  Anh đi chín sớm
  Mưa to chín quận
  Đèn muộn chín ngọn
  Anh tìm chín xưởng
  Chín thư không người nhận
  Anh về chín ngõ lấm
  Chín làn khói cuộn
  Nhà trọ chín phản
  Chín góc công viên sương ngậm
  Anh về chín khách sạn
  Chín con đường xám
  Chín ngã tư vắng
  Qua nhà chín bận
  Anh về hối hận
  Anh về nín lặng
  Mưa dầm – chín đêm…

  Ôi em !
  Ai xui ?
  Ai xui khách sạn chín tầng ?
  Thềm lên chín bậc
  Nhà cao chín nóc
  Cửa quay chín góc
  Anh trèo chín gác
  Hành lang chín cột
  Chín ngọn đèn bật
  Chín buồng vào lạc
  Bình phong chín bức
  Thuốc ngủ chín cốc
  Tải đi chín xác
  Chín xe cứu thương rúc

  Anh về cuối gác
  Lầm chín chỗ quặt
  Cửa đóng chín chốt
  Chín cô hầu buồng thức
  Chín thang máy tắc
  Anh về lặng ngắt
  Mưa gõ chín nóc
  Chín cầu chì đứt
  Chín cỗ xúc xắc mất
  Anh ngồi không vặn nhạc
  Xưng sống chín đốt
  Đàn câm chín nốt
  Chín mũi tiêm ngất
  Chín điếu thuốc đốt
  Chín quyển sách không đọc
  Chín bức thư lạc
  Chín sổ địa chỉ nát
  Chín dây điện thoại cắt
  Chín tầng khách sạn
  Mưa gõ chín đoạn
  Anh ngồi nín lặng
  Anh ngồi hối hận
  Mưa dầm – lạc thư
  Em ơi !
  Em ơi !

  Thư ! … Thư ! … Thư !… Thư ! …

  Địa chỉ đề – mưa ướt
  Chín lần – thư mưa …

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)