Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Có nhớ về đất Bắc

  Tác giả:

  Có nhớ về đất Bắc
  Những người xa quê hương
  Người đi từ xuân trước
  Để mùa xuân nhớ thương

  Ôi quê cũ xa rồi
  Những ngày xưa thơ ấu
  Sân đất rắc đường vôi
  Ngõ làng thơm khói pháo
  Vàng nếp thắt lưng sồi
  Ôi quê cũ xa rồi
  Tiếng còi tàu màn xế
  Vầng sông xuân tiếng nhị
  Bài “Thập ân” kể lể
  Dài công cha nghĩa mẹ
  Tiếng xẩm tiếng đàn bầu
  Còn đọng thưở xuân nào
  Một bến tàu Tân Đệ

  Ôi quê hương quê hương
  Dài rộng những con đường
  Đi về nơi thôn mạc
  Quần trúc bâu chưa giặt
  Sột soạt khắp đường làng
  Những nếp áo còn mới
  Màu khăn nhiễu tam giang
  Cụ già ấm hơi rượu
  Đình chùa vắng khói hương
  Những mẹ già niệm Phật
  Nam vô trong bóng làng
  Tiếng súc sắc quay đất
  Con trẻ cười vang vang

  Ôi quê hương quê hương
  Máu rỏ những con đường
  Mười năm qua đánh giặc
  Xác người xanh cỏ đất
  Gửi vào đất thịt xương
  Những con đường rỏ máu
  Đầy hai chữ quê hương
  Có nhớ những người thương
  Hằng nhớ mong vò võ
  Ngoài này xuân đã sang
  Núi Ba Vì nhớ mong
  Như trán người suy nghĩ
  Cứ chảy dài sông Nhị
  Sao chảy về phương Nam
  Dòng nước đỏ hùng trầm
  Mang linh hồn đất Bắc

  Xuân là xuân Đất Nước
  Mà đất nước chia hai
  Ngoài này nhớ trong ấy
  Trong ấy nhớ ngoài này
  Bấm đốt đã bao ngày.

  Có giới tuyến nào ngăn
  Linh hồn và cánh tay
  Sức mạnh nào cấm nổi
  Tình ruột thịt ta đây
  Rượu xuân vừa cạn cốc
  Mong nhớ lại tràn đầy

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)