Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mưa

  Tác giả:

  Chợt mưa phùn gió lạnh
  Càng lạnh cành hoa mơ
  Ðất trắng ngàn cánh rụng
  Tiếng quân hò thôn xa
  Súng cầm nhịp thu đông
  Chiều chiều tin chiến sự
  Loa vang trên cành đa…

  Càng mưa phùn gió lạnh
  Càng lạnh cành hoa mơ
  Càng yêu màu trấn thủ
  Mờ bạc qua màn mưa
  Ôi những bàn chân nhỏ
  Từng đau khổ bao giờ
  Ðường tản cư lầy lội
  Run run leo cầu tre
  Trời mưa giăng màn xám
  Màu thê lương lại về
  Hoa mai dầu nở trắng
  Người người còn ra đi

  Mai mùa xuân xanh tốt
  Mùa xuân chẳng lỗi thề
  Trời mưa giăng màn xám
  Bởi vì đâu thê lương?
  Chăn đơn chiếc khôn ấm,
  Già càng đau nhớ thương
  Bao nhiêu vành khăn trắng
  Ðằng đẵng tin sa trường

  Trời mưa giăng nước mắt
  Sông Tề bến quạnh hiu,
  Tin dù qua lén lút
  Người sao hết đăm chiêu?
  Ngày xuân dầu hứa hẹn
  Cỏ hoa biết gì đâu!
  Mấy mùa xuân vắng lạnh
  Mấy mùa đông tiêu điều

  Càng mưa phùn gió lạnh
  Càng lạnh cành hoa mơ
  Càng xa xôi nhớ lắm
  Những con đường chạy dài,
  Những nẻo đường phục kích
  Từ biên giới xa xôi
  Lau cao mờ đợt gió
  Cỏ hoang mồ những ai
  Lả tả trong mưa lạnh
  Âm thầm hoa viếng người
  Quê hương chừng xa lắc
  Thăm mồ mấy cành mai

  Nay mai lại mùa xuân
  Từ đầu rừng cuối bể
  Qua trùng dương mấy lần
  Chúng ta dù cách biệt
  Cùng chung một mùa xuân
  Cùng chung một thế kỷ
  Cùng đau khổ vô ngần

  Quê anh không khăn trắng
  Nhưng chắc có màu tang
  Những người con đi vắng
  Những mẹ già nhớ thương

  Trời mưa giăng màn xám
  Bởi vì đâu thê lương
  Hoa cỏ dâng màu trắng
  Ðời còn đang chiến trường

  Trời mưa giăng nước mắt
  Màu thê lương lại về
  Hoa mai dầu nở trắng
  Người người còn ra đi

  …Mai mùa xuân xanh tốt
  Mùa xuân chẳng lỗi thề.

  (Trích tập san Thời Tập số 20. Chủ đề đặc biệt: Quang Dũng. Phát hành ngày 14-2-75)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)