Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cũng những thằng nịnh hót

  Tác giả:

  (Sau khi đọc bài “Những thằng nịnh hót” của Maiakovski)

  Dưới thời kỳ Pháp thuộc
  Những thằng nịnh hót nghênh ngang
  Lưng rạp trước quan Tây
  Bắc vợ như thang
  Chân trèo lên danh vọng
  Đuôi vợ chúng đi
  Lọt theo đầu chúng
  Bao nhiêu nhục nhằn;
  Nhục mất nước muôn phần
  Nhục cùng đất nước
  Với những thằng nịnh hót

  Một điều đau xót
  Trong chế độ chúng ta
  Trong chế độ dân chủ cộng hoà
  Những thằng nịnh còn
  Thênh thang
  Đất sống
  Không quần chùng, áo thụng
  Không thang đàn bà
  Nhưng còn
  Thang lưng
  Thang lưỡi

  Những mồm
  Không tanh tưởi
  Ngậm vòi đu đủ
  Trợn mắt
  Phùng mang
  Thổi vào rốn cấp trên
  “Dạ, dạ, thưa anh…
  Dạ, dạ, em, em…”
  Gãi cổ
  Gãi tai:
  … Anh quên ngủ
  Quên ăn
  Nhiều quá!

  Anh vì nước
  Vì dân
  Hơn tất cả
  Từ trước đến nay

  Xoa chân
  Và xoa tay,
  Hít thượng cấp
  Vú thơm
  Như mùi mít

  Gọi như thế là
  Phê bình cấp trên
  Kịch liệt
  Gặp cấp trên chủ quan
  Mũi như chim vỗ cánh
  Bụng phềnh như trống làng:
  Thấy mình
  Đạo đức
  Tài năng
  Hơn tất.

  Như thế là chết rồi:
  Quân nịnh
  Tha hồ lên cấp
  Như con gì nhà gác lên thang
  Còn muốn lên thủ trưởng cơ quan
  Còn đi đây
  Đi đó
  Lưỡi và lưng
  Lắm chằng gian khổ
  Chúng nó ở đâu:
  Thối thóc thuế
  Mục kho hàng
  Phong trào suy sụp
  Nhân dân mất cắp

  Đang giữa ban ngày
  To cánh và to vây

  Những ai
  Không
  Nịnh hót
  Đi, mang cao
  Liêm sỉ con người
  Chúng gieo hoạ gieo tai
  Kiểm thảo
  Hạ tằng
  Còn quy là phản động!
  Có người
  Đã chết oan
  Vì chúng
  Vẫn thiết tha yêu chế độ
  Đến hơi thở cuối cùng

  Nguy hiểm thay,
  Thật khó mà trông:
  Chúng nó nguỵ trang
  Bằng tổ chức
  Bằng quan điểm nhân dân
  Bằng lập trường
  Chính sách

  Chúng nó
  Còn thằng nào
  Là chế độ ta
  Chưa sạch
  Phải làm tổng vệ sinh
  Cho kỳ hết
  Mọi thằng

  Những người
  Đã đánh bại
  Xâm lăng

  Đỏ bừng mặt
  Vì những tên
  Quốc sỉ
  Ngay giữa những thời nô lệ
  Là người chúng ta
  Không ai biết
  Cúi đầu.

  9-1956

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)