Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đèo Cả

  Tác giả:

  Núi cao vút
  Mây trời Ai Lao
                        sầu
                             đại dương
  Dặm về heo hút
  Đá bia mù sương
  Bên quán Hồng Quân
                                 người
                                          ngựa
                                                 mỏi
  Nhìn dốc ngồi than
                             thương ai
                                            lên đường
  Chầy ngày
                 lạc
                     giữa suối
  Sau lưng
               suối vàng
                            xanh
                                    tuôn
  Dưới khe
                bên suối độc
                                  cheo leo
                                              chòi canh
                                                            ven rừng hoang
  Những người
                     đi
                        Nam Tiến
  Dừng lại đây
                    giữa
                           đèo núi quê hương
  Tóc tai
            trùm
                   vai rộng
  Không nhận ra
                       người làng
  Rau khe
              cơm vắt
                          áo
                             pha màu
                                         sa trường
  Ngày thâu
                 vượn hót
  Đêm canh
                  gặp hùm
                               lang thang
  Gian nan lòng không nhợt
  Căm hờn trăm năm xa
  Máu thiêng trôi dào dạt
  Từ nguồn thiêng ông cha

  Giặc
          từ trong
                      tràn tới
  Giặc
           từ Vũng Rô
                            bắn qua
  Đèo Cả
             vẫn
                  giữ vững
  Chân đèo
                  máu giặc
                               mấy lần
                                           nắng khô
  Sau mỗi trận thắng
  Ngồi bên suối đánh cờ
  Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
  Người vá áo thiếu kim mài sắt
  Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu

  Suối mang
                  bóng người
  Trôi những về đâu….

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)