Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tráng ca

  Tác giả:

  Sinh ta, cha ném bút rồi
  Rừng nho tàn rụng cho đời sang xuân
  Nuôi ta, mẹ héo từng năm
  Vắt bầu sữa cạn tê chân máu gầy
  Dạy ta, ba bảy ông thầy
  Gươm dài sách rộng, biển đầy túi vơi
  Nhà ta cầm đợ tay người
  Kép bông đâu áo, ngọt bùi đâu cơm
  Chông gai đổi dại làm khôn
  Ba vòng, mòng sếu liệng tròn lại bay…
  Bông hoa chu giáp ((Chu giáp: chu kì thời gian 60 năm)) vần xoay
  Cánh vàng non nửa đài gầy tả tơi
  Chữ nhân sáng rực sao trời
  Đường xe mở rộng chân người bước xa…
  Bọn ta một lớp lìa nhà
  Cháo hàng cơm chợ, ngồi ca lúa đồng
  Hây hây tóc óng từng vòng
  Gió nào là gió chẳng mong thổi lùa!
  Trường đình ((Trường đình: nơi xưa kia người ta thường đặt tiệc rượu để tiễn nhau lên đường)) phá bỏ từ xưa
  Đất này sạch khí tiễn đưa cay sè
  Bốn phương tản mác bạn bè
  Nhớ nhau hẹn quả mùa hè gặp nhau
  … Rầm trời chớp giật mưa mau
  Lửa đèn chấp chới, khói tàu mù u
  Bốn phương đây bạn đó thù
  Hiệu còi xoáy lộng bản đồ năm châu
  – A, cơn thảo muội bắt đầu
  Tuổi xanh theo gió ngâm câu dặm dài
  Thét roi lượng sức ngựa tài
  Coi trong cuộc rối tìm người chờ mong…
  Trai lận đận, gái long đong
  Chờ mong khắc khoải nản lòng dăm ba
  Nẻo về gốc mẹ cỗi cha
  Thuyền ai nặng chở món quà đắng cay!
  Từng nơi xống áo chùng tay
  Gió thu thổi bạc một ngày lòng son
  Từng nơi cơm trấu, áo rơm
  Mưa xuân nhuốm tái mấy cơn mặt vàng
  Vượn kêu ruột buốt trên ngàn
  Nhưng thôi! Sao việc dã tràng lầm theo?
  Nện cho vang tiếng chuông chiều
  Thù đem sức sớm đánh kêu trống đình
  Thở phù hơi rượu đua tranh
  Quăng tay chén khói tan thành trời mưa
  Dặm dài bến đón bờ đưa
  Thuyền ai buồm lái giúp vùa vào nhau
  Kia kìa lũ trước dòng sau
  Trăm sông rồi cũng chung đầu đại dương

  1944

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)