Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • K. Khúc riêng chàng

  Tác giả:

  tôi xa người như xa núi sông
  em bên kia suối? – bên kia rừng
  em bên kia nắng? – bên kia gió
  tôi một dòng sương, lên, mênh mông

  tôi xa người như xa biển đông
  chiều lên lênh láng chiều, giăng hàng
  những cây ghi dấu ngày em đến
  đã chết từ đêm mưa không sang

  tôi xa người xa đôi môi tham
  em biết: rồi em như chim ngàn
  thôi còn khua động làm chi nữa
  hồn tôi vốn đã là tro than

  […]

 • Xa cách

  Tác giả:

  Có một bận em ngồi xa anh quá
  Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn,
  Em xích gần hơn một chút anh hờn,
  Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa.

  Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
  Đến kề anh, và mơn trớn: “Em đây”
  Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay.
  Vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm.

  […]

  Dầu tin tưởng: Chung một đời, một mộng,
  Em là em; anh vẫn cứ là anh.
  Có thể nào qua Vạn Lí trường thành
  Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

  […]

 • Thuyền và biển

  Tác giả:

  […]

  Chỉ có thuyền mới hiểu
  Biển mênh mông nhường nào
  Chỉ có biển mới biết
  Thuyền đi đâu, về đâu

  Những ngày không gặp nhau
  Biển bạc đầu thương nhớ
  Những ngày không gặp nhau
  Lòng thuyền đau – rạn vỡ
  Nếu từ giã thuyền rồi
  Biển chỉ còn sóng gió”

  Nếu phải cách xa anh
  Em chỉ còn bão tố.