Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hận Nam Quan

  Tác giả:

  Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong sương. Trên một khu rừng gần Ải Nam Quan, chi chít cây cối, có một bóng đen vạch cây, rẽ lá tìm đường.

  Gần chỗ ấy, Nguyễn Phi Khanh bị giam trong một cái cũi lớn. Lúc đó đã nửa đêm. Bốn bề tịch mịch. Duy có tiếng tiêu vẫn réo rắt, não nùng. Thỉnh thoảng có tiếng mõ cầm canh xa xa. Hồi lâu, Phi Khanh hơi cử động và ngồi dậy.

  Phi Khanh

  Đây biên giới hai nước thù đẫm máu;
  Đây Nam Quan… con mắt khép tình thâm
  Lối qua lại của một loài cuồng khấu
  Là Nam Quan… chua xót bóng nghìn năm.
  Đây Nam Quan, bốn bề sương lạnh lẽo,
  Hồn thuở xưa lay động bóng tinh kỳ
  Ai đi sứ nơi quê người lẽo đẽo
  Cỏ hoa rừng dâng lệ khóc phân ly?!
  Đây Nam Quan, những u hồn thấp thoáng
  Đứng đầu non, trông rõi bóng quê hương
  Đây Nam Quan, anh hùng xưa lảng vảng
  Trỏ sang Tàu, vẽ máu trên đường gươm.
  Đây Nam Quan, nơi tướng quân họ Lý
  Đuổi quân thù để cứu lấy dân sinh
  Lại phóng xá cho giống người tiểu kỷ
  Rút binh về, múa tít lưỡi gươm linh
  Đây Nam Quan, quân Nguyên rời biển máu
  Thoát rừng xương, tơi tả kéo nhau về
  Say chiến công, tướng nhà Trần lảo đảo
  Nắng chiều hôm rung động ánh gươm thề.
  Màu thời gian phất phơ làn khói biếc
  Bóng người xưa lồng lộng tít trời xanh
  Đến bây giờ Thăng Long nằm đợi chết
  Đau lòng ta tiếng gọi dưới trăng thanh
  Nước phá, nhà tan, muôn dân u uất!
  Biết bao giờ lau sạch máu trên đầu?
  Mấy cha con như thần vụt tắt,
  Đường xa xôi, huyết lệ chảy về đâu?

  (Nguyễn Trãi đi đến, nép vào một bụi cây, lắng nghe)

  Trãi

  Góc trời Nam, ánh sao thần vụt tắt,
  Thành Thăng Long nghi ngút chuyện thương đau
  Phụ thân ôi! Chiến bào đầy nước mắt,
  Biết bao giờ lau sạch máu trên đầu?!

  Phi Khanh

  Ai?

  Trãi

  Thưa phụ thân, con, đây Nguyễn Trãi!

  Phi Khanh

  Kìa, đêm khuya sao lại đến tìm cha?

  Trãi

  Đêm giá lạnh, quân canh vì trễ nải
  Con băng rừng, tìm nẻo đến thăm cha.

  Phi Khanh

  Đây là chốn ải địa đầu nước Việt
  Khắc trong lòng ghi nhớ hận Nam Quan
  Bao năm trời nằm sương và gối tuyết
  Cha hằng mong thiên hạ được bình an
  Bên đất khách khi đến giờ nhắm mắt
  Cha sẽ cầu con trả được thù chung
  Ngày mai đây, tấm thân tàn sẽ mất
  Nhưng linh hồn bay lại với non sông
  Con về đi! Cha yên tâm chịu khổ!
  Con về đi! Đúc thép chống giang san
  Cha tin chắc đường gươm nơi đất Tổ
  Sẽ có ngày sáng chói những vinh quang
  Con về đi!

  Trãi

  Thưa cha đau đớn lắm,
  Nỗi chia lìa tê buốt bóng trăng xa
  Như thân con có quản gì bụi lấm
  Xin theo hầu thân phụ đến Trung Hoa,
  Để cùng cha, một mai cùng biết chết,
  Cùng hai anh chia xẻ nỗi đau buồn.

  Phi Khanh

  A! Nguyễn Trãi! Hãy dẹp tình thảm thiết
  Trông đằng sau: xương máu ngập giang sơn
  Cha sinh con, nghĩa là gây sức mạnh
  Cha nuôi con, là hy vọng về sau
  Đến ngày nay, giữa đường cha đứt gánh
  Thì con ôi! Tung kiếm cho quên sầu!
  Con về đi! Cha vui lòng vĩnh biệt
  Con về đi! Rửa nhục cho non sông
  Con phải nhớ: con là dòng tuấn kiệt,
  Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng

  Trãi

  Nhưng bên trời, cha cùng anh tắm máu
  Con lòng nào yên sống giữa quê hương
  Ôi! Ðại Việt! vào tay loài thảo khấu,
  Khói nghìn năm thoi thóp trên sa trường
  Khắp non sông vừa tàn cơn ác mộng
  Tình yên vui, trăm họ nén đau thương
  Ai đồng chí trong đám người ham sống
  Trên kinh thành lơ lửng một thanh gươm!
  Kìa nghìn dặm trên đường về thui thủi
  Lưới quân Minh căng đợi khách giang hồ
  Một mãnh hổ chống sao đàn chó sói
  Thân tan tành bêu máu chợ Kinh Đô
  Con xin cha, cho con theo bóng áo,
  Cùng ôm nhau, cùng chết dưới gươm thù
  Không tận trung, thôi đành con tận hiếu,
  Kiếp này mong khỏi thẹn với nghìn thu

  Phi Khanh

  Không thể được! Định sang Tàu chết nhục
  Làm con ma uất hận giữa quê người!
  Con hèn quá, con làm cha tủi cực,
  Thôi! Mong gì báo đáp một ngày mai!
  Giống Đại Việt không bao giờ hèn yếu,
  Tự nghìn xưa ngẩng mặt lên trời cao
  Ôi! Kiêu hãnh là những trang niên thiếu
  Tự nghìn xưa không nhụt chí anh hào!
  Gái cùng trai trên non sông gấm vóc
  Đã thêu bằng huyết lệ, bằng gươm đao
  Những trang sử đẹp như vàng với ngọc
  Bóng muôn đời không thẹn với trăng sao!
  Con là trai mà không bằng nhi nữ
  Cha sinh con hổ thẹn với trời xanh
  Mong chết uổng chỉ là người úy tử
  Sống bẽ bàng thêm tủi mặt tài danh.
  Người trượng phu nên tìm đường mà chết
  Chết làm sao vang động khắp nghìn phương
  Chết làm sao cho kẻ thù tiêu diệt!
  Chết làm sao mà vạn thuở nhớ thương!
  Kìa cái chết bậc anh thư ngày trước
  Muôn nghìn năm quốc sử ngát trầm hương
  Con hãy trả xong thù nhà nợ nước,
  Muốn theo cha thì chết trên sa trường!

  Trãi
  (mơ màng nhìn về phía xa)

  Ôi! Bóng quê hương ngả nắng chiều
  Những mùa thu cũ gợi thương yêu
  Mái tranh xơ xác, thềm giăng lạnh
  Sân mốc, vườn hoang, gió tịch liêu
  Tre xanh san sát chuyện gươm đao
  Đứng rũ tà huy nhuốm máu đào
  Thép rỉ buồn tênh lời sắt đá,
  Gươm cùn tựa nguyệt giấc chiêm bao
  Chí khí phai dần trên kỷ niệm
  Như đường tơ nhạt nếp thời gian
  Bao giờ dứt lệ quên đau khổ
  Tung kiếm nghìn thu quét bạo tàn.

  Phi Khanh

  Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm yếu
  Gác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam!
  Con về đi! Tận trung là tận hiếu
  Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang
  Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt
  Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh
  Không bao giờ! Không bao giờ con chết
  Về ngay đi rồi chí toại công thành!
  Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm
  Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù
  Trãi con ơi! Tương lai đầy ánh sáng
  Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu.

  Trãi
  (quỳ lạy)

  Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng
  Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê
  Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm
  Rời Nam Quan, theo gió, con bay về.

  Phi Khanh

  Ôi! Sung sướng, trời sao chưa nỡ tắt
  Về ngay đi! Ghi nhớ hận Nam Quan
  Bên Kim Lăng, cho đến ngày nhắm mắt
  Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.

  Trãi

  Hận Nam Quan, biết bao giờ phai nhạt,
  Biết bao giờ cạn lệ khóc cha già
  Lúc vĩnh biệt thật trăm nghìn chua xót!

  Phi Khanh

  Kìa con trông: nắng hé chân trời xa.

  Trãi

  Chân trời xa!

  Phi Khanh

  Về ngay đi Nguyễn Trãi
  Nâng gươm thề, đem quốc sử mà soi.

  Trãi

  Đã đến giờ con lìa xa quan ải,
  Kể từ nay Nam Bắc cách đôi nơi.

  Phi Khanh

  Đêm sắp cạn, về ngay đi Nguyễn Trãi,
  Nhớ Nam Quan là vết máu trên đầu.

  Trãi

  Đêm Nam Quan là con dao hai lưỡi,
  Trích lòng con thành một vết thương sâu
  Trông phía Bắc thì xót thương dòng máu
  Ngó về Nam thì tan tác gia hương
  Càng thảm khốc, càng bền gan chiến đấu
  Bụi hồng bay, quay tít một thanh gươm
  Giống nòi ấy, nghe lời oanh liệt cũ
  Sẽ vùng lên như trận gió điên cuồng!
  Hỡi quân Minh! Sao không nhìn lịch sử
  Mà vội vàng ngạo nghễ xuống Nam phương?
  Hãy chờ đấy mà nếm mùi thất bại,
  Tàn ác đi rồi trả nợ về sau!
  Hãy chờ đấy, trông sao thần sáng chói,
  Trong trần ai, ai dễ biết ai đâu!
  Một ngày mai con tung gươm cất cánh
  Trời quê hương rực lửa những đêm thiêng
  Cha phù hộ cho con tròn sứ mệnh
  Bại hay thành là theo lệnh Hoàng Thiên
  Một ngày mai, khi Trãi này khởi nghĩa,
  Kéo cờ lên, phấp phới linh hồn cha
  Gạt nước mắt, con nguyện cầu cùng thiên địa,
  Một ngày mai, con lấy lại sơn hà.

  Phi Khanh

  Máu anh hùng! Trôi đi mà rửa nhục,
  Kìa con trông: nắng nhuộm chân trời xa.

  Trãi

  Con xin về, mài gươm chờ báo phục.

  Phi Khanh

  Cha mỉm cười nhắm mắt bên Trung Hoa.

  Trãi

  Tình phụ tử chia lìa, ai nín khóc
  Bóng đêm tàn cay đắng tấm lòng con!
  Trời thẳm xa, đoạt mất quyền họa phúc.

  Phi Khanh

  Kìa con trông: nắng xõa trên đầu non

  Trãi

  Trên ngọn núi, nắng phơi màu hy vọng
  Con biết rồi, bóng dáng của nghìn xưa
  Con hiểu rồi, linh hồn cha cao rộng
  Sẽ bay về theo lớp gió mây đưa
  Tiếng chim ca vang lừng, sao mãnh liệt!
  Gió bình minh phơi phới tuổi thanh xuân

  (lùi dần vào các khóm cây)
  Kính chúc cha lên đường sang cõi chết,
  Vui từ nay cho đến lúc ly trần.

  (Tiếng tiêu vẫn mơ màng, gió sớm nổi lên, Phi Khanh quắc mắt nhìn theo con)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)