Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cảm thu tiễn thu

  Tác giả:

  Từ vào thu đến nay
  Gió thu hiu hắt
  Sương thu lạnh
  Giăng thu bạch
  Khói thu xây thành
  Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
  Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly
  Nhạn về én lại bay đi
  Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm
  Lá sen tàn tạ trong đầm
  Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa
  Sắc đâu nhuộm ố quan hà
  Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương
  Nào người cố lý tha hương
  Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai?
  Nào những ai
  Bảy thước thân nam tử
  Bốn bể chí tang bồng
  Đường mây chưa bổng cánh hồng
  Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu my
  Nào những ai
  Sinh trưởng nơi khuê các
  Khuya sớm phận nữ nhi
  Song the ngày tháng thoi đi
  Vương tơ ngắm rện nhỡ thì thương hoa
  Nào những ai
  Tha phương khách thổ
  Hải giác thiên nha
  Ruột tầm héo, tóc sương pha
  Gốc phần chạnh tưởng quê nhà đòi cơn
  Nào những ai
  Cù lao báo đức
  Sinh dưỡng đền ơn
  Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn
  Giầu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn!
  Nào những ai
  Tóc xanh mây cuốn
  Má đỏ huê ghen
  Làng chơi duyên đã hết duyên
  Khúc sông giăng rãi con thuyền chơi vơi
  Nào những ai
  Dọc ngang giời rộng
  Vùng vẫy bể khơi
  Đội giời đạp đất ở đời
  Sa cơ thất thế quê người chiếc thân
  Nào những ai
  Kê vàng tỉnh mộng
  Tóc bạc thương thân
  Vèo trông lá rụng đầy sân
  Công danh phù thế có ngần ấy thôi
  Thôi nghĩ cho
  Thu tự giời
  Cảm tự người
  Người đời ai cảm ta không biết
  Ta cảm thay ai, viết mấy lời
  Thôi thời
  Cùng thu tạm biệt
  Thu hãy tạm lui
  Chi để khách đa tình đa cảm
  Một mình thay cảm những ai ai!

  Tháng chín năm Canh Thân 1920

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)