Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đêm ở đây như thánh địa

  đêm ở đây như là thánh địa
  dắt bò đi trong phố bỏ không
  dắt tôi qua một nghìn cánh cửa
  phút về ôi chân đã hư không

  đêm ở đây như là thánh địa
  mở hồn mình con mắt trống trơn
  ngỡ mùa thanh bình xa xôi đã tới
  ai kia ngồi lặng lẽ trên balcon
  bước tôi nghe rõ ràng nhịp ngựa
  ý thanh úa rũ bên lòng

  ôi đêm ở đây như là thánh địa
  người ở đây như là nỗi quên
  tôi ở đây như là khách lạ
  tình ở đây xuống vực mông mênh
  tim ở đây trầm luân nhịp thở
  không biết mình hay phố buồn tênh.

  ôi đêm ở đây như là thánh địa
  xuống ngày tôi em nhé mù sương
  ép đời khêu mỏi mòn ngọn lửa
  cho người trong nỗi nhớ tro than
  với người tôi bán rao hạnh phúc
  hết một ngày đón bụi trần gian
  hết một ngày bỏ quên tiếng nói

  ôi đêm ở đây như là thánh địa
  đêm ở đây ngu muội tôi về
  đêm ở đây nửa hồn tỉnh giấc
  nhớ người tôi ngủ thiếp ngoài mê

  ôi đêm ở đây như là thánh địa
  đêm rõ ràng ánh đuốc lưu linh
  lệ tôi xua ngọn cờ trước mặt

  ôi đêm ở đây như là thánh địa
  này còn một thoáng trầm hương.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)